Werkwijze

De werkwijze van ZORG4YOU is die van een integrale benadering richting de zorgvrager. ZORG4YOU heeft een brede kijk op de risicovolle processen in de omgeving van de zorgvrager en adviseert hierover vanuit haar eigen deskundigheid. We willen versterken en ondersteunen met als uiteindelijk doel de situatie voor de zorgvrager te verbeteren.

Versterken

ZORG4YOU wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan versterking en verbetering van het zorgaanbod aan de zorgvrager en voor de instelling of woonvoorziening.

Ondersteunen

ZORG4YOU neemt niet de zorg over, maar gaat samen met het bestaande personeel de uitdaging aan. Het doel is de situatie te verbeteren, zodat het vaste personeel uiteindelijk weer verder kan met het leveren van passende begeleiding en zorg.

Werkveld

De werkplekken zijn: gesloten jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, dagbestedingslocaties, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, GGZ-instellingen en mensen met een PGB.

Methodieken

ZORG4YOU heeft ruime ervaring met het werken volgens verschillende methodieken